Zoek expertise

1 - 10 of 2141 resultaten

Zoek term:

Organische en Bio-polymere Chemie Universiteit Hasselt

De onderzoeksgroep 'Organische en (Bio)Polymere Chemie' (OBPC) focust op de synthese, karakterisering en toepassingen van geavanceerde functionele (macro)moleculaire materiaalsystemen. De onderzoeksgroep omvat verschillende subgroepen met een specifieke en complementaire expertise, die nauw samenwerken en opereren binnen het speerpuntenbeleid van het Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO) van de Universiteit Hasselt (o.a. via 'imomec', het ...

Vakgroep Groene Chemie en Technologie Universiteit Gent

Verantwoordelijke
Deze vakgroep richt zich op toepassingen van de chemie binnen de bio-ingenieurswetenschappen, gaande van gesofisticeerde analyse, (bio)chemische en fysisch-chemische conversie- en zuiveringstechnieken tot duurzaam procesontwerp

Vakgroep Toegepaste Analytische en Fysische Chemie Universiteit Gent

Binnen de vakgroep wordt onderzoek verricht binnen het gebied van de biosfeer-atmosfeer uitwisseling van broeikasgassen evenals stikstof en koolstof biogeochemie. Ook wordt het gebruik van stabiele en radioactieve isotopen in het landbouwkundig en milieukundig onderzoek verder ontwikkeld. Daarnaast wordt colloïd-chemisch onderzoek verricht op dispersies, emulsies en poeders. Het onderzoek van de groep ECOCHEM concentreert zich op ...

Toegepaste en Analytische Chemie Universiteit Hasselt

1. Ontwikkelen en toepassen van geschikte analysestrategieën voor geavanceerde materiaalsystemen in het kader van hun performantie, structuur, processing, milieu - impact en specifieke toepassingen met focus op (bio)polymeren. 2. Geïntegreerde inzet van een brede waaier aan complementaire en gecombineerde analysetechnieken in de vertaalslag van een probleemstelling naar een oplossingsgerichte benadering. 3. Valorizatie van afvalstromen met ...

Vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie Universiteit Gent

Verantwoordelijke
De Vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie brengt 8 verschillende onderzoeksgroepen samen die rond 3 thema's werken: (bio-)organische synthese, organisch-analytische methodes, macro- en supramoleculaire chemie

Vakgroep Duurzame Organische Chemie en Technologie Universiteit Gent

De vakgroep clustert twee grote onderzoeksdomeinen. Een onderzoeksgroep over synthese (SynBioc), die nieuwe synthetische methoden ontwikkelt, (voornamelijk heterocyclische chemie), onder meer aangewend voor de bereiding van natuurproducten, aromaverbindingen, plantengroeiregulatoren, enzyme-inhibitoren, feromonen, farmaceutica en landbouwchemicaliën. En een onderzoeksgroep Organische Milieuchemie en U+2013technologie (ENVOC): voorkomen en gedrag ...

Vakgroep Chemische Proceskunde en Technische Chemie Universiteit Gent

De uitdaging voor de chemische technologie is meer dan ooit om de kloof tussen molecuul en chemische fabriek te overbruggen. Toenemende milieubeperkingen leggen een moleculaire beheersing op van elk, zowel bestaand als nieuw, productieproces.

Vakgroep Chemie Universiteit Gent

Verantwoordelijke
De vakgroep anorganische en fysische chemie staat in voor onderzoek en onderwijs op het gebied van algemene, anorganische, fysische en materiaalchemie. De onderzoeksgroep COMOC of het U+201Ccentrum voor geordende materialen, organometaalchemie en katalyseU+201D is gespecialiseerd in de bereiding van geavanceerde poreuze materialen en gebruiken deze voor uiteenlopende toepassingen zoals bv. adsorptie en katalyse. Het Luminescent Lanthanide Lab ...

Chemie, Campus Kulak Kortrijk KU Leuven

Verantwoordelijke

Biochemie, Campus Kulak Kortrijk

In het Laboratorium voor Trombose Onderzoek (Karen Vanhoorelbeke, Simon De Meyer, Hans Deckmyn) op de Kulak campus van KU Leuven bestuderen we de moleculaire mechanismen waarmee de hemostatische eiwitten von Willebrand factor (VWF) en zijn knippend enzyme ADAMTS13 bijdragen tot gezondheid en ziekte. We doen fundamenteel onderzoek naar de rol van VWF en ADAMTS13 in hemostase, bloedingen, trombose en ...

Medicinale chemie (UAMC) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
Het onderzoek in het Laboratorium voor Medicinale Chemie situeert zich rond de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en richt zich vooral op volgende onderwerpen:1. De studie van enzymen als doelwit voor het ontwerpen van biologisch actieve structuren. Op basis van de substraatselectiviteit van het enzym worden inhibitoren ontworpen. Dit gebeurt op basis van medicinaal chemische strategieën o.m. met behulp van 'in silico' chemie. Deze ...