Zoek expertise

1 - 10 of 44 resultaten

Zoek term:

Evolutionaire ecologie (EVECO) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
De onderzoeksgroep Evolutionaire Biologie verricht onderzoek in twee domeinen:- Evolutieve processen en biodiversiteit. De evolutieve verwantschappen tussen verschillende taxa worden bestudeerd d.m.v. een analyse van de morfologische en moleculaire variatie. Samen met informatie over de geografische verspreiding in tijd en ruimte worden hypothesen geformuleerd over soortvorming en de consequenties voor de bescherming van biodiversiteit. Het ...

Ecologie en Systematiek Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

Amphibian Evolution Lab http://www.amphiba.be Ons onderzoek is gebaseerd op het gebruik van moleculair fylogenetische technieken om evolutionaire patronen te verklaren in amfibieën. We proberen de relatie tussen tempo en wijze van evolutie te verklaren in relatie tot biogeografie, soortvorming en morfologische diversificatie.

Labo voor Amfibieën Evolutie Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

Het Amfibie Evolutie Lab is gevestigd in Brussel en werkt voornamelijk aan de reconstructie van verschillende aspecten van amfibische evolutie. We behandelen meerdere soorten vragen met behulp van moderne integratieve biologie, combineren veldwerk en biologische essays met labkennis in transcriptomics, genomics en fylogenetica. Ons huidige onderzoek kan worden verdeeld in drie verschillende, maar vaak nauw verweven thema's: 1) de ...