Zoek expertise

1 - 10 of 383 resultaten

Zoek term:

Laboratorium voor Proteolytische Mechanismen bij Neurodegeneratie (VIB-KU Leuven) KU Leuven

We zijn geïnteresseerd in het genereren van een kwantitatief begrip van de moleculaire mechanismen die aan de grondslag liggen aan de pathogeniteit van de ziekte van Alzheimer. Ons onderzoek is gebaseerd op het uitgangspunt dat een beter begrijpen van de functie van de moleculen die betrokken zijn bij de familiale Alzheimer-ziekte (FAD), een kritisch inzicht bieden in de moleculaire basis van de ziekte en nieuwe onderzoekstrategieën openen ...

Laboratorium voor Neuropathologie KU Leuven

Verantwoordelijke

Laboratorium voor Neuropathologie

Het laboratorium voor Neuropathologie onderzoekt de pathogenese van neurodegeneratieve aandoeningen. Onze focus ligt op de ziekte van Alzheimer en amyotrofische laterale sclerose. Door het verwerven van nieuwe inzichten in de pathogenese van deze ziekten hopen we nieuwe therapeutische doelwitten te kunnen identificeren.

We bestuderen morfologische en biochemische aspecten van pathologische ...

Laboratorium voor Onderzoek naar Neurodegeneratieve Ziektes (VIB-KU Leuven Centrum voor Hersenonderzoek) KU Leuven

Verantwoordelijke

Het Laboratorium voor Onderzoek naar Neurodegeneratieve Ziektes voert onderzoek naar de fundamentele moleculaire processen die aan de grondslag liggen van neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer en Parkinson. Hun werk heeft ook bij gedragen aan inzichten in algemene fysiologische mechanismen, in het bijzonder het begrip van gereguleerde intramembrane proteolyse als een belangrijk signaleringsmechanisme in gezondheid en ziekte. Ze hebben de ...