Zoek expertise

1 - 10 of 61 resultaten

Zoek term:

Genexpressie Groep KU Leuven

Verantwoordelijke

Wij zijn geïnteresseerd in RNA-expressie van insuline producerende pancreatische bètacellen van zoogdieren om uit te leggen hoe deze cellen functioneren in een normale gezondheid en hoe disfunctie ongepaste afgifte van insuline en diabetes kan veroorzaken. We bestuderen de diepgaande fenotypische veranderingen die optreden in knaagdier-bètacellen tijdens de zwangerschap. Een van deze veranderingen heeft betrekking op de serotonine productie ...

Proteïnechemie, proteoomanalyse en epigenetische signalisatie (PPES) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
De cluster Eiwitchemie, proteoomanalyse en epigenetische signalisatie is actief op drie terreinen: neurodegeneratie, infectie en inflammatie. Voor het eerste deel bestudeert de cluster o.a. de gevolgen van hypoxie/ischemie en de rol van heemeiwitten hierin en hoe deze wordt waargenomen in metabool actief weefsel zoals hersenen.. Wat betreft het tweede deel wordt de virus-gastheer relatie, op intra- en extracellulair niveau onderzocht. In het ...

Medische biochemie Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
Proteolytische regulatie van biologische processen door endopeptidasen en exopeptidasen bij de mens: isolatie, expressie, moleculaire karakterisatie, functionele exploratie in vitro en in vivo, effecten van inhibitoren, klinische en diagnostische toepassingen, exploratie als aangrijpingspunt voor nieuwe farmaca.* Werkingsmechanisme en pathofysiologische rol van carboxypeptidase U in de fibrinolyse; onderzoek naar aanverwante ...

Departement Menselijke Erfelijkheid KU Leuven

Verantwoordelijke

Het onderzoek van het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid is toegespitst op drie domeinen: menselijke en ontwikkelingsgenetica, neurogenetica en kankergenetica. Om deze reden hebben we ervoor gekozen om de afdeling rond deze drie pijlers te structureren door middel van onderzoeksprogramma's, onder leiding van een programmadirecteur.


Centrum Medische Genetica Vrije Universiteit Brussel

Onderwerp A: Identificatie van nieuwe mutaties in erfelijke ziekten (W. Lissens, I. Liebaers), meer in het bijzonder: - cystische fibrose - iduronaat sulfaattekort - Beta-glucuronidase deficiëntie - anti-trombose III-deficiëntie Onderwerp B: Pre-implantatie-genetica / expressie (Liebaers I, Lissens W.) - expressie Beta-hexosaminidase bij muizen- en menselijke embryo's - preimplantatiediagnose bij koppels met een risico op cystische fibrose ...

Cardiovasculaire aandoeningen (CARDIOVASC) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
De actieve onderzoekslijnen zijn momenteel:- Klinische evaluatie van percutane behandelingsvormen voor structureel hartlijden en prognostische stratificatie van patiënten die kandidaat zijn voor een geplande structurele hart-interventie (TAVI; MitraClip) of die een dergelijke ingreep hebben ondergaan;- De studie van ischemie-reperfusie schade bij het acute hartinfarct met identificatie van onderliggende pathofysiologische mechanismen en met de ...