logo ECOOM

Het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring van de Vlaamse Gemeenschap ECOOM is een interuniversitair consortium met deelname van alle Vlaamse universiteiten (KU Leuven, UGent, VUB, UAntwerpen en UHasselt). ECOOM heeft als opdracht een consistent systeem van O&O- en innovatie-indicatoren en classificaties te ontwikkelen voor de Vlaamse overheid. Deze systemen moeten de Vlaamse overheid steunen om de inspanningen op vlak van innovatie en O&O in Vlaanderen in kaart te brengen.

ECOOM-UHasselt staat in voor het beheer van de classificatielijsten rond onderzoeksoutput, meer specificiek publicaties, wetenschappelijke disciplines, financieringslijsten en technologiedomeinen. ECOOM-UHasselt zorgt hiertoe voor het beheer van de semantiek die bij elk van deze lijsten gehanteerd wordt in samenspraak met de verschillende stakeholders en rekening houdend met (inter)nationale trends. De focus ligt zowel op het eenduidig vastleggen van de betekenis van de verschillende classificaties als op het actualiseren en uitbreiden van de bestaande classificaties. Deze classificaties worden niet alleen gebruikt in het kader van administratieve vereenvoudiging van onderzoeksverslaggeving, maar worden tevens gebruikt voor de visualisatie van de Vlaamse onderzoeksoutput op het FRIS-portaal.

Meer informatie: https://www.ecoom.be/nl/member_details/uhasselt

Contact: ECOOM@UHasselt.be