disciplines

logo ECOOM

 

 

 

Disciplines in FRIS

Onderzoeksdisciplines

De universiteiten gebruiken sinds het begin van de jaren negentig een lijst van onderzoeksdisciplines. Die lijst is oorspronkelijk samengesteld door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) en is later op ad hoc basis aangevuld. Deze lijst ordent het onderzoek in uniforme en transparante categorieën, met aandacht voor de sociale en de humane wetenschappen. Oorspronkelijk telt de lijst om en bij de 400 disciplines.

De leveranciers aan FRIS categoriseren met deze disciplines de onderzoeksprojecten en onderzoeksgroepen. Ze gebruiken de disciplines om te rapporteren aan de Vlaamse overheid via de jaarlijks FRIS-rapportering en integreren ze ook in hun interne databanken zoals personeels- en onderzoeksdatabanken.

De huidige lijst van disciplines bij projecten en onderzoeksgroepen vind je hier . image.png

De lijst met onderzoeksdisciplines is als filter in de linkerbalk beschikbaar op het portaal bij de projecten, bij organisaties en bij de onderzoekers. Bij de onderzoekers zijn de disciplines afgeleid uit die van de projecten waaraan ze deelnemen.

In de loop van 2018 zal er worden overgeschakeld naar een hernieuwde versie van de lijst. Het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) legt de laatste hand aan een nieuwe Vlaamse disciplinelijst die drie bestaande classificatielijsten voor onderzoeksdisciplines, namelijk de FWO-, de FRIS- en de VLIR disciplinelijst integreert tot één Vlaamse classificatielijst. Die hervormde lijst zal gebruikt worden voor rapporteringsdoeleinden alsook voor het in kaart brengen van onderzoek.

FRIS publicatie disciplines

Voor de publicaties wordt een andere disciplinelijst gebruikt. Hier wordt een disciplinelijst gebruikt die werd ontwikkeld door het ECOOM voor bibliometrische doeleinden. De lijst is een verdere groepering van de bijna 200 disciplines van de Web of Science. Deze is enkel van toepassing van de publicaties in wetenschappelijke tijdschriften zoals opgenomen in Web of Science.

De huidige lijst van disciplines bij publicaties vind je hier. image.png

De lijst met onderzoeksdisciplines is als filter in de linkerbalk beschikbaar op het portaal bij de publicaties.