< Back to previous page

Publication

Wiens brood men eet, diens woord men spreekt: Enkele spelregels voor lokale besturen wat betreft de uitvoering van het Europees recht

Journal Contribution - Journal Article

Het Europese lokaal bestuur bestaat niet. En toch ondergaan Belgische lokale besturen heden de zogenaamde europeanisering. Steeds meer steden en gemeenten vinden de weg naar het Europese bestuursniveau. Zij doen dit niet alleen met het oog op de werving van fondsen, maar ook om de Europese regelgeving die in de pijplijn zit te beïnvloeden door hier proactief hun mening over te laten horen. Dit laatste motief hoeft niet te verbazen. De invloed van Europese regelgeving op het lokale bestuursniveau is groot. Enkele voorbeelden van Europese regelgeving die een direct effect hebben op het lokale bestuursniveau zijn de GDPR-verordening en de reglemente­ring inzake overheidsopdrachten. De impact van het Europees recht op de dagelijkse werking van het lokale bestuursniveau is echter niet altijd even duidelijk. Ook niet elk lokaal bestuur is zich even bewust van de Europese invloed. In deze bijdrage gaan we dieper in op de unieke verhouding tussen het Europees recht en de lokale toepassing ervan.
Journal: ECG-Impuls
ISSN: 2034-5992
Issue: 2
Pages: 11 - 14
Accessibility:Closed