< Back to previous page

Publication

Werken aan de digitale kloof: Oostende@internet: onderzoek naar de effecten en mogelijke toekomstperspectieven

Book - Book

Wie kan vandaag de dag de computer nog wegdenken uit onze informatietechnologische samenleving? Zowel voor beroepsdoeleinden als in de vrijetijdssfeer zijn de computer en andere informatie- en communicatietechnologie (ICT) haast onmisbaar. Of zo lijkt het toch. Heel wat mensen komen (quasi) nooit in aanraking met een computer. Er gaapt ook vandaag nog een digitale kloof tussen de haves en de have-nots, zij die de computer kennen en kunnen gebruiken, en zij die achterblijven. Dit boek is het resultaat van een onderzoek dat de (lokale) overheid moet in staat stellen aan de hand van accurate informatie het ICT-beleid verder te concipiƫren. Naast methodologie en onderzoeksresultaten geven de auteurs ook een aantal concrete aanbevelingen voor het beleid.
Pages: 124 p.
ISBN:9789038213354
Publication year:2008