< Back to previous page

Publication

Wegwijs op het World Wide Web: ondersteunen van informatievaardigheden van jongeren

Journal Contribution - Journal Article

In de huidige maatschappij worden we zowel thuis, op het werk als op school steeds meer geconfronteerd met een enorme toename van informatie in allerlei vormen en via verschillende kanalen. De sterke intrede van informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft er onder andere toe geleid dat kinderen en jongeren het internet gebruiken als voornaamste bron voor het vinden van informatie. Vragen die hierdoor een nieuwe dimensie krijgen, zijn onder andere: ‘Hoe weet je waar je de juiste informatie kunt vinden?’ en ‘Hoe selecteer je uit een veelheid van bronnen de juiste informatie?’ Dit artikel beschrijft de vervolgstudie op het artikel Wetenschapsonderwijs in het secundair onderwijs: samen met WISE op onderzoek binnen het World Wide Web dat in juni 2010 is verschenen in ICT en Onderwijsvernieuwing. Een belangrijke bevinding uit dit onderzoeksproject was dat heel wat jongeren moeite hebben hun weg te vinden in de massa informatie op het internet. Jongeren geven aan meer nood te hebben aan ondersteuning binnen web-gebaseerd onderzoekend leren. In deze bijdrage wordt ingegaan op de nodige informatievaardigheden bij onderzoeksopdrachten op het web. We bespreken de strategische kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het succesvol zoeken, analyseren en organiseren van informatie en hoe we dit best kunnen aanleren en ondersteunen binnen de klascontext.
Journal: ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING : SCHOOLLEIDING EN BEGELEIDING (CD-ROM)
ISSN: 1784-6722
Issue: 27
Pages: 19 - 33
Publication year:2011