< Back to previous page

Publication

Visie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op ondersteuning en ondersteuners binnen het regulier onderwijs

Journal Contribution - Journal Article

Journal: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie
ISSN: 0771-9825
Issue: 3-4
Volume: 44
Pages: 147 - 157
Publication year:2019