< Back to previous page

Publication

Van mensen en muizen. Vijftig jaar Nederlandstalige Faculteit Geneeskunde aan de Leuvense universiteit

Book - Book

© 2016 Universitaire Pers Leuven. 50 jaar onderwijs en onderzoek aan de Faculteit Geneeskunde. In 1963 werd de medische faculteit van de toen nog unitaire Leuvense universiteit gesplitst. Franstaligen en Nederlandstaligen volgden vanaf dan hun eigen koers. Aanvankelijk deelden zij nog de medische campus, maar nadat in 1968 de hele universiteit werd gesplitst, verhuisden de Franstaligen naar Brussel. Intussen was de Nederlandstalige Faculteit Geneeskunde al aan een langdurig expansieproces begonnen. Van mensen en muizen belicht de ontwikkelingen die zich de voorbije halve eeuw onder tien decanen - van internist Jozuë Vandenbroucke tot neurochirurg Jan Goffin - aan die Nederlandstalige Faculteit Geneeskunde hebben afgespeeld. ?De auteur haalt professoren en studenten voor het voetlicht en ?schetst de grote veranderingen in de onderwijsopleidingen en de onderzoekslaboratoria. Ook de ethische controverses en gezondheidsdebatten gaat zij niet uit de weg.
Number of pages: 359
ISBN:978 94 6270 088 8
Publication year:2016