< Back to previous page

Publication

Van Belgische expansie tot Indiase heropstanding: de economische relaties tussen India en België in de 19de en 20ste eeuw

Book Contribution - Chapter

Tot ver in de achttiende eeuw was India een van de belangrijkste economische machten ter wereld, die handelaars aantrok van andere continenten. De Britsekoloniale periode – grosso modo van 1750 tot 1950 – veranderde deze situatie. Groot-Brittannië beleefde een industriële revolutie. Het overspoelde de enormeIndiase markt met zijn goedkope producten en vernietigde de lokale ambachtelijke textielcentra. Dit weerspiegelde zich in de bilaterale economische relaties tussen België en India. Sinds de jaren 1990 lijken de rollen zich echter opnieuw om te keren. India is niet langer kapitaalarm. Het exporteert zijn producten, kennis en middelen en oefent invloed uit op de wereldeconomie. Het lijkt op weg zijn historische rol als een economische reus opnieuw op te nemen.
Book: Het wiel van Ashoka: Belgisch-Indiase contacten in historisch perspectief
Pages: 51 - 66
ISBN:9789058679543
Publication year:2013