< Back to previous page

Publication

Vakdidactiek: Seminarie practica en demonstraties biologie en natuurwetenschappen

Journal Contribution - Journal Article

Deze bijdrage bevat materiaal voor de organisatie van een uitgebreid seminarie in het domein van de vakdidactiek van de Biologie/Natuurwetenschappen. De beschreven workshop en alle experimenten werden in de loop van meerdere jaren getest en gebruikt in een academische lerarenopleiding in het kader van het opleidingsonderdeel Vakdidactiek Biologie/Chemie aan de UHasselt. Het seminarie of een selectie ervan kan ook gebruikt worden in professionele bacheloropleidingen en mits tekstaanpassingen in het Secundair Onderwijs en dit zowel binnen het meeruren pakket Biologie als Natuurwetenschappen.
Journal: Jaarboek: Vereniging voor het Onderwijs in de Biologie, de Milieuleer en de Gezondheidseducatie
ISSN: 1373-6388
Volume: 34
Pages: 207 - 240
Publication year:2012