< Back to previous page

Publication

Toelevering en overname peildata DVW: modernisering peilmeetnet De Vlaamse Waterweg

Book - Report

Tot vóór 2017 beheerde De Vlaamse Waterweg (DVW, vóór 2017 was dit NV De Scheepvaart), via de firma Siemens, een eigen peilmeetnet en dit op- en/of afwaarts de verschillende sluizen in het beheersgebied van De Vlaamse Waterweg (Maas en Netebekken).

In 2015 zijn de eerste contacten gelegd tussen het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) en De Vlaamse Waterweg om te bekijken of het WL-HIC (Hydrologisch Informatie Centrum) een deel van het peilmeetnet van De Vlaamse Waterweg kon moderniseren en beheren op het terrein en de gemeten data kon aanleveren aan het platform visuRIS via webservices.

Na de nodige overlegmomenten heeft het WL-HIC een aanbesteding geschreven die midden 2016 is gepubliceerd door De Vlaamse Waterweg. Begin 2017 is er gestart met de vernieuwing van het peilmeetnet en het aanleveren van de data aan visuRIS.

Dit rapport is een beschrijving van de vernieuwing van het peilmeetnet.

Edition: 2018
Series: WL rapporten
Volume: 15_072_1
Number of pages: 23
Publication year:2018
Keywords:Soundings, Monitoring network