< Back to previous page

Publication

Staat van instandhouding (status en trends) van de soorten van de Habitatrichtlijn Deelrapport vleermuizen (rapportageperiode 2013-2018)

Book - Report

Series: Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Number of pages: 499
Publication year:2019
Keywords:Natura 2000 and conservation objectives