< Back to previous page

Publication

Staat van instandhouding (status en trends) van de soorten van de Habitatrichtlijn.

Book - Report

Subtitle:Deelrapport niet-vliegende zoogdieren (rapportageperiode 2013-2018)
Series: Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication year:2019
Keywords:Habitats, Mammals, Species, Natura 2000 and conservation objectives