< Back to previous page

Publication

Solidariteit in superdiversiteit

Book Contribution - Chapter

In dit hoofdstuk lichten we ons opzet verder toe. Eerst vatten we kort samen hoe onze samenleving in de afgelopen decennia fundamenteel is veranderd op het vlak van etnische en culturele diversiteit. We leggen ook uit waarom we deze verandering kunnen vatten onder de noemer ‘superdiversiteit’. Daarna maken we een summier overzicht van wetenschappelijke studies naar de relatie tussen solidariteit en diversiteit. In veel academische teksten wordt de ontwikkeling van een superdiverse samenleving namelijk als een bedreiging voor solidariteit gezien. Tenslotte zetten we de krijtlijnen van ons eigen project uit. Waarom focussen we op solidariteit in het hier en nu?
Book: Solidariteit in superdiversiteit. Handvatten voor concrete actie
Pages: 17 - 28
ISBN:978-94-6292-985-2
Publication year:2017