< Back to previous page

Publication

Sociale bescherming in het tijdperk van digitalisering

Journal Contribution - Journal Article

Journal: BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID : MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID
ISSN: 0775-0234
Issue: 4
Volume: 2018
Pages: 463 - 475
Publication year:2018