< Back to previous page

Publication

Scholieren en hun ouders

Book Contribution - Chapter

De jezuïeten liggen aan de basis van het moderne onderwijs. In hun colleges hanteerden ze een zeer doordacht onderwijssysteem om de elite van de zestiende en zeventiende eeuw op te leiden. Maar daarnaast probeerden ze ook de andere jongeren tot het geloof te brengen door boeken te maken die de jonge mensen konden aanspreken. te maken. Daartoe imiteerden ze populaire genres waaraan ze een religieuze invulling gaven.
Book: Barokke influencers : Jezuïeten, Rubens en de kunst van het overtuigen / Delsaerdt, P. [edit.]; Van Thielen, E. [edit.]
Pages: 62 - 71
ISBN:978-94-6466-624-3
Publication year:2023
Keywords:H3 Book chapter
Accessibility:Closed