< Back to previous page

Publication

Samenwerkingsvormen en de impact ervan in de praktijk: een bestuurskundige benadering

Book Contribution - Chapter

Book: De samenwerking tussen de gemeenten en het OCMW vanuit juridisch en bestuurskundig oogpunt
Pages: 75 - 110
ISBN:9789048629374
Publication year:2017