< Back to previous page

Publication

Project : burgerschap op maat van het GO! - Eindrapport

Book - Report

Het rapport geeft het opzet en de resultaten weer van de effectiviteitsstudie: Burgerschap op maat van het GO!, een trendanalyseU+201D. Deze studie is opgebouwd uit twee grote onderdelen. In het eerste deel staat de ontwikkeling van een IRT-gebaseerde burgerschapscompetentie centraal. Het tweede deel bestaat uit een effectiviteitsstudie waarbij aan de hand van een multilevel analyse werd nagegaan welke leerling- en schoolkenmerken gerelateerd zijn aan burgerschapscompetenties van leerlingen op het einde van de eerste graad van het secundair onderwijs.
Number of pages: 1
Publication year:2018