< Back to previous page

Publication

Overleg flexibel Storten: deelrapport 28. Analyse van baggerhoeveelheden in de Westerschelde sinds 2000

Book - Report

In het kader van het Overleg Flexibel Storten werd de bedenking geformuleerd of een prognose voor de te verwachte baggerinspanning voor het lopende jaar kon gemaakt worden op basis van meetgegevens gedurende 2 maanden. Om hierop een antwoord te kunnen geven, werd binnen dit rapport een analyse uitgevoerd van de maandelijkse baggerhoeveelheden voor alle baggerzones in de Westerschelde. Binnen deze analyse werd zowel gekeken naar de variatie in de jaarlijkse baggerhoeveelheden, als naar variatie in de maandelijkse baggerhoeveelheden binnen een jaar alsook de frequentie van baggercampagnes.
Uit de analyse volgt dat er in de belangrijkste baggerzones gedurende 8 tot 12 van de 12 maanden onderhoudsbaggerwerkzaamheden kunnen plaatsvinden, terwijl dit voor de overige baggerzones gedurende minder dan 3 à 6 van de 12 maanden is. Concluderend kan gesteld worden dat het maken van prognose naar het volledige jaar op basis van gegevens over 2 maanden niet betrouwbaar is. Een eerste prognose kan vanaf minstens 4 maanden, terwijl voor betrouwbare inschatting minstens 6 maanden nodig zijn.

Edition: Versie 4.0
Series: WL rapporten
Volume: 00_031_28
Number of pages: 22
Publication year:2018
Keywords:Dredging, Westerschelde, Trends