< Back to previous page

Publication

Ontwikkeling LATIS 4: deelrapport 3e. Update van de schadefuncties

Book - Report

In het kader van de uitbouw van het risico-instrumentarium ten behoeve van de EU-overstromingsrichtlijn zal LATIS 4.0 ontwikkeld worden. Deze nieuwe versie van de risico-software implementeert in vergelijking met de vorige versies enkele methodologische verbeteringen en enkele nieuwe modules. Zo is er een nieuwe methodologie uitgewerkt voor de schadeberekening aan wegen en spoorwegen en is het mogelijk om naast de economische schade en het aantal slachtoffers nu ook de sociale-, de culturele- en de ecologische impact van een overstroming te bepalen. Verder werden alle basiskaarten geactualiseerd, wat een nieuw BLP tot gevolg had en werden ook alle schadewaarden geactualiseerd.
In dit rapport zullen de schadefuncties voor woningen, inboedel, voertuigen, recreatie, akkerland, weiland, wegen en spoorwegen, industrie, zendinstallaties en ondergrondse parkeergarages onder de loep genomen worden en vergeleken worden met andere internationaal gebruikte schadefuncties. Na overleg met experten werd er besloten om twee schadefuncties aan te passen. Enerzijds de schadefunctie voor woningen en anderzijds de schadefunctie voor wegen en spoorwegen.
Series: WL Rapporten
Number of pages: 24
Publication year:2021
Keywords:LATIS, schadefunctie, Hazards > Weather hazards > Floods, Numerical modelling, Water management > Risk > Floods
Accessibility:Open