< Back to previous page

Publication

Ontluikende Letteren. Europese literatuur van Homerus tot Goethe

Book - Book

Al eeuwenlang wordt literatuur gemaakt en gesmaakt. In Ontluikende Letteren neemt Jan Herman de lezer mee door duizenden jaren aan verhalen, vertellers en lezers. Hij biedt een chronologisch overzicht van de literatuur in de Europese volkstalen van de 8e eeuw voor Christus tot en met de 18e eeuw. Alle normgevende auteurs en teksten komen aan bod. Ze worden gesitueerd in hun historische en cultuurhistorische context. De literatuur ontwikkelt zich immers tegen een voortdurend veranderende sociale en politieke achtergrond, kaderend in een steeds evoluerend wereldbeeld. Door de eeuwen heen vormen zich genres en ontstaat een Europese literaire canon. Uiteindelijk blijkt de 'Europese literatuur' het product te zijn van een boeiende interactie van talen, volkeren, regio's, culturen , geloofsovertugingen en auteurs.
Number of pages: 504
ISBN:978-94-6337-083-7
Publication year:2017