< Back to previous page

Publication

Onderzoek naar de biologie van de kwabaal (Lota Lota L.), ter voorbereiding van het herstel van de soort in het Vlaamse Gewest

Book - Report

Series: Rapporten van het instituut voor natuurbehoud
Number of pages: 152
ISBN:90-403-0229-4
Publication year:2005