< Back to previous page

Publication

(Niet steeds een) uitstel bij de wissel van raadsman: een voorbereid persoon is er twee waard (noot onder Cass. 3 november 2020)

Journal Contribution - Journal Article

Strafrecht - Algemene beginselen - Uitstel - Voldoende tijd en faciliteiten voorbereiding verdediging - Bijstand raadsman naar keuze
Journal: Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent CAHIERS
ISSN: 1781-8079
Issue: 2
Pages: 143 - 155
Publication year:2021
Accessibility:Closed