< Back to previous page

Publication

Niederländische Lyrik

Book Contribution - Chapter

Presentatie van het Nederlandstalige minnelied van het eind van de twaalfde tot het begin van de veertiende eeuw. Komen aan bod: Lotharingen als "Lyriklandschaft", Hendrik van Veldeke, Hadewijch, de 'formes fixes', het Haagse en het Berlijnse liederenhandschrift en het Gruuthuseliedboek
Book: Handbuch Minnesang / Kellner, Beate [edit.]; et al. [edit.]
Pages: 156 - 171
ISBN:978-3-11-035185-9
Keywords:H1 Book chapter
Accessibility:Closed