< Back to previous page

Publication

A mirror for the sultan: state ideology in the early Ottoman chronicles, 1410-1502

Book - Dissertation

In deze studie onderneem ik een kritische discoursanalyse (Critical Discourse Analysis of CDA) van de eerste Osmaanse kronieken, geschreven in de vijftiende eeuw. Op die manier probeert de studie een dieper inzicht te krijgen in de ideeën en concepten die een cruciale rol speelden in de vroegste staatsvorming en bij de opbouw van legitimiteit van de Osmaanse staat en dynastie. De vroeg-Osmaanse staatsvorming was een complex proces dat ondersteund werd door de ontwikkeling van een specifieke staatsideologie. Wat voor een staatsideologie vinden we terug in vijftiende-eeuwse Osmaanse historische teksten? Wat waren de centrale U+2018betekenaarsU+2019? En hoe droegen die bij tot de constructie van de politieke taal? Daarvoor doe ik een beroep op de etymologische en semantische ontwikkeling van die concepten, alsook op de manier waarop deze termen gebruikt en begrepen werden door de vijftiende-eeuwse Osmaanse kroniekschrijvers.
Pages: 376 p.
Publication year:2015