< Back to previous page

Publication

Miniaturen, teksten en vertalingen uit de Rijmbijbel

Book Contribution - Chapter

Afbeeldingen in kleur van de miniaturen van het oudste geïllustreerde handschrift (KBR, ms. 15.001) in het Nederlands dat de Rijmbijbel van de dertiende-eeuwse auteur Jacob van Maerlant bevat, met iconografisch commentaar en met een editie van de bij de miniaturen passende tekstpassages, vertaald in hedendaags Nederlands. Het hoofdstuk is gebaseerd op werkcolleges met studenten van drie universiteiten (Utrecht, Antwerpen en Leiden).
Book: De Rijmbijbel van Jacob van Maerlant: het oudste geïllustreerde handschrift in het Nederlands / Caers, Bram [edit.]; Pauwels, Jan [edit.]
Pages: 74 - 275
ISBN:978-94-6298-854-5
Publication year:2023
Keywords:H1 Book chapter
Accessibility:Closed