< Back to previous page

Publication

Meer of minder mondiaal burgerschap? Wanneer meten leren wordt. Een actieonderzoek rond het gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden voor monitoring en evaluatie

Book - Book

Dit rapport beschrijft de resultaten van een actieonderzoek waarin vier Nederlandse organisaties die werken rond mondiaal burgerschap hebben geëxperimenteerd met kwalitatieve onderzoeksmethoden in hun monitoring en evaluatiecycli, om zo meer inzicht te verkrijgen in de effecten van hun interventies. De uitgeteste methoden omvatten onder andere de Most Significant Change methode, Kelly’s repertory grid analyse, focusgroep gesprekken en participatieve observatie. Het actieonderzoek heeft plaatsgevonden van begin 2013 tot halverwege 2014 en werd geïnitieerd door NCDO.De resultaten tonen aan dat het gebruik van deze methoden in de vier cases heeft bijgedragen tot diepere inzichten over de verwachte en onverwachte effecten van de interventies. Bovendien werkten zij een meer regelmatigeeffectmonitoring in de hand wat tijdige bijsturing van de interventie bevorderde. Ook lieten de kwalitatieve onderzoeksmethoden het toe om op een meer gestructureerde manier de stem van de doelgroepen en de projectmedewerkerste laten horen over de effecten van de interventie. Dit werd zowel door de doelgroepen en projectmedewerkers als sterk motiverend ervaren en leidde tot diepere inzichten over de effecten en de veranderingstheorie van de projecten. Het actieonderzoek toont echter ook aan dat het gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden de nodige inspanning vergt van een project team dat niet altijd beschikt over de nodige ervaring met het verzamelen enanalyseren van grote hoeveelheden kwalitatieve monitoring data.
ISBN:978-90-74612-57-9
Publication year:2014