< Back to previous page

Publication

Liber Amicorum Anne Mie Draye

Book - Book

Anne Mie Draye is actief in het erfgoedrecht, het omgevingsrecht, de ruimtelijke ordening en het bestuursrecht in het algemeen. Haar impact in deze rechtsdomeinen, zowel op de totstandkoming van de wetgeving, de ontwikkeling van doctrine als op de rechtspraktijk komt tot uiting in dit Liber Amicorum Anne Mie Draye. Vanuit hun eigen vakgebied en specialisatie analyseren collega’svrienden aan de hand van een casus of probleemstelling een aspect van het erfgoedrecht, omgevingsrecht, bestuursrecht of leggen zij de link tussen het bestuursrecht en een ander rechtsdomein.
Series: Leuvense Notariële Geschriften
Number of pages: 538
ISBN:9789400006829
Publication year:2015