< Back to previous page

Publication

Leptospirose bij een geriatrische patiënt

Journal Contribution - Journal Article

Leptospirose is een wereldwijde zoönose, die veroorzaakt wordt door Leptospira spp. Een persoon kan door direct of indirect contact met urine van geïnfecteerde dieren een infectie oplopen. De ziekte komt in verschillende gradaties van ernst voor en kan complicaties zoals myocarditis, nefritis en hepatitis veroorzaken. De diagnostiek gebeurt klassiek via serologie. De behandeling is ondersteunend. Een vroege start met antibiotica is geassocieerd met een kortere hospitalisatieduur en een verminderde morbi-diteit. De eerstekeuzebehandeling bij ernstige ziekte bestaat uit intraveneus penicilline G of derde generatie cefalosporines. De risicofactoren voor een verhoogde mortaliteit zijn onder andere respi-ratoir falen, nierfalen, een bloeding, een veranderde mentale toestand, een voorafgaand cortico-idengebruik en een oudere leeftijd (> 60 jaar). Bij ouderen wordt gezien dat comorbiditeit een belangrijke risicofactor vormt en dat ze vaker een ernstiger ziekteverloop doormaken. Gezien het vaak ernstige verloop van de ziekte bij ouderen is een vroege diagnose en behan-deling noodzakelijk.
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
ISSN: 0371-683X
Volume: 76
Pages: 906 - 911
Publication year:2020
Keywords:A1 Journal article
Accessibility:Open