< Back to previous page

Publication

La directive nouvelle est arrivée: conformiteitsbegrip, overmacht, kennisgeving, termijnen en remedies in de richtlijn consumentenkoop 2019/771

Journal Contribution - Journal Article

Op 20 mei 2019 nam de Europese wetgever een nieuwe consumentenkooprichtlijn aan die de lidstaten tegen uiterlijk tegen 1 juli 2021 dienen om te zetten. Deze Richtlijn komt op een ogenblik dat nog niet alle pijnpunten van de oude Richtlijn zijn opgelost. In tegenstelling tot de oude Richtlijn, voorziet de nieuwe in maximumharmonisatie. Om dit enigszins te temperen voorziet ze ook in vele mogelijkheden tot afwijking door de lidstaten (zoals de mogelijkheid tot verlenging van de garantietermijn en van de termijn van het vermoeden van niet-conformiteit en de vormgeving van verschillende remedies). Hoewel deze aanpak onvermijdelijk tot nieuwe fragmentering zal leiden, kan niettemin worden besloten dat de Richtlijn minstens een stevige basis biedt die de consument zal beschermen bij zijn (online) aankopen op de Europese markt.
Journal: Consumentenrecht / Droit de la Consommation
ISSN: 1370-6888
Issue: 128
Pages: 3 - 58
Publication year:2020
Accessibility:Open