< Back to previous page

Publication

Jongeren, de politie en het sociaal werk : bevindingen vanuit het 'hulp-en-recht debat'

Journal Contribution - Journal Article

Journal: CAHIERS POLITIESTUDIES
ISSN: 1784-5300
Issue: 34
Volume: 1
Pages: 49 - 67
Publication year:2015
Accessibility:Open