< Back to previous page

Publication

Jacob van Maerlant: leven en werk van de auteur van de Rijmbijbel

Book Contribution - Chapter

Book: De Rijmbijbel van Jacob van Maerlant: het oudste geïllustreerde handschrift in het Nederlands / Caers, Bram [edit.]; Pauwels, Jan [edit.]
Pages: 6 - 12
ISBN:978-94-6298-854-5
Publication year:2023
Keywords:H1 Book chapter
Accessibility:Open