< Back to previous page

Publication

Invloed van het Belgische vergoedingssysteem voor medische ongevallen op het gedrag van artsen

Journal Contribution - Journal Article

Journal: Revue de Droit de la Santé
ISSN: 1372-3170
Issue: 3
Volume: 20
Pages: 331 - 346
Publication year:2015