< Back to previous page

Publication

Internationale parentale ontvoering en het belang van het tijdsverloop: noot bij Neulinger and Shuruk v. Switzerland, E.H.R.M. 6 juli 2010 (GK), nr. 41615/07

Journal Contribution - Letter

Deze noot is een korte bespreking van de zaak Neulinger and Shuruk v. Switzerland, EHRM 6 juli 2010 (GK), nr. 41615/07 betreffende een geval van internationale parentale ontvoering. De Grote Kamer onderwerpt in deze zaak "het belang van het kind" aan een grondig onderzoek, en komt tot het besluit dat het tijdsverloop hierbij een beslissende factor kan zijn. Dit met name wanneer het gaat over een kind dat ontvoerd wordt op zeer jonge leeftijd en vervolgens gedurende een geruime tijd bij de ontvoerende ouder verblijft. Het belang van het kind vereist in dat geval dat het kind op zijn gewone verblijfplaats kan blijven, ook al is dit bij de ontvoerende ouder.
Journal: TVMR (BRUSSEL)
ISSN: 1379-759X
Issue: 3
Volume: 8
Pages: 15 - 16