< Back to previous page

Publication

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De precaire verhouding met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Journal Contribution - Journal Article

Journal: NJW (Mechelen)
ISSN: 1378-8914
Volume: 437
Pages: 142 - 153
Accessibility:Closed