< Back to previous page

Publication

Het tijdskrediet eindeloopbaan : verlengt het de beroepsloopbaan?

Journal Contribution - Journal Article

In deze studie onderzoeken we hoe deeltijds werk gekoppeld aan tijdskrediet in de private sector de kans beïnvloedt om op het einde van de loopbaan aan het werk te blijven . We houden rekening met selecte deelname aan het tijdskrediet door te controleren voor een uitgebreide set van individuele kenmerken en indicatoren van de volledige arbeidsgeschiedenis van werknemers. We vinden dat het tijdskrediet de kans om aan het werk te blijven gedurende de eerste twee (vier) jaar significant verhoogt. Wanneer de begunstigden van het tijdskrediet recht krijgen op een vervroegd pensioen, keert dit positieve effect echter en treden de begunstigden vroeger uit de arbeidsmarkt dan wanneer ze geen tijdskrediet hadden opgenomen. Deze resultaten suggereren dat het tijdskrediet initieel de balans tussen werk en vrije tijd herstelt, maar dat het uiteindelijk de hechting met de arbeidsmarkt doet verliezen. Deeltijds gaan werken op het einde van de loopbaan verlaagt ook licht de kans op ziekteverzuim, maar dit effect is statistisch niet significant verschillend van nul. Een kosten-baten analyse geeft aan dat de maatschappelijke kosten over het algemeen groter zijn de baten voor de samenleving.
Journal: BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID : MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID
ISSN: 0775-0234
Volume: 3
Pages: 375 - 395
Publication year:2016