< Back to previous page

Publication

Het parlementaire jaar 2015-2016

Book - Book

‘Het nieuws’ bereikt tegenwoordig, mede dankzij de nieuwe media, als een ononderbroken en aanzwellende stroom aan berichten en commentaren iedereen, die om professionele redenen of uit loutere interesse eraan houdt de politieke en andersoortige actualiteit te volgen. Wellicht is het net daarom ook moeilijker geworden om een overzicht te behouden. Bovendien is het soms pas door enige afstand te nemen dat de grote lijnen en de samenhang tussen gebeurtenissen duidelijk worden. In dit boek wordt daarom teruggeblikt op het politieke jaar 2015-16, en dit vanuit een parlementaire invalshoek. Wat kwam er in de assemblees op de politieke agenda terecht? Welke knopen werden er doorgehakt? Teneinde het voorbije politieke en parlementaire jaar beter te kunnen duiden, wordt eerst uitgebreid teruggekeken naar de federale en Vlaamse verkiezingen en de regeringsvormingen van 2014.
Number of pages: 175
ISBN:978-90-8977-768-3
Publication year:2017