< Back to previous page

Publication

Het Europeesrechtelijk kader van geplande grensoverschrijdende gezondheidszorg

Journal Contribution - Journal Article

Journal: Informatieblad van het RIZIV
ISSN: 0046-9726
Issue: Bijzonder nummer
Pages: 97-109
Number of pages: 13
Publication year:2014
Keywords:sickness insurance