< Back to previous page

Publication

Het effect van gemeentegrootte en lokale mandaten op het electorale succes van Belgische/Vlaamse verkiezingskandidaten. Een multilevel-analyse

Journal Contribution - Journal Article

Journal: Res Publica
ISSN: 0486-4700
Issue: 1
Volume: 58
Pages: 119 - 121
Publication year:2016