< Back to previous page

Publication

Hernieuwbare brandstoffen: tweede generatie bio-ethanol: enkele Vlaamse case studies

Journal Contribution - Journal Article

Biobrandstoffen spelen voorlopig nog een zeer beperkte rol in België. Met de locale biomassa kan België slechts voorzien in 2-3% biobrandstof. Op langere termijn kan dit 5-6% worden mits het beschikbaar komen van tweede generatie technologie. Deze productiemethoden van tweede generatie biobrandstoffen op basis van grassen, hout en nevenstromen zijn volop in ontwikkeling maar hebben voorlopig nog een te hoge productiekost. Er kan aangenomen worden dat binnen een bioraffinage-concept (=het benutten van de volledige plant voor de productie van chemicaliën, materialen en energie) en dankzij de hogere CO2 reductie en groter productiepotentieel, deze tweede generatie technologie economisch competitief kan worden.
Journal: MILIEUTECHNOLOGIE (MECHELEN)
ISSN: 1780-1354
Issue: 5
Volume: 18
Pages: 4 - 7
Publication year:2011