< Back to previous page

Publication

Freedom and persons: a philosophical inquiry into the meaning of human agency in the thought of Max Scheler and Karol Wojtyla

Book - Dissertation

Subtitle:Vrijheid en personen : een filosofische studie van de betekenis van het menselijke handelen in het denken van Max Scheler en Karol Wojtyła
Number of pages: 1
ISBN:9789070830809
Publication year:2012