< Back to previous page

Publication

Fenologie in onze bossen, ...over bomen en mezen

Journal Contribution - Journal Article

Na het lezen van het artikel : 10 jaar FieldMap in de bosreservaten, een evaluatie en voorbeeldcase: Facieskartering in Bos ter Rijst zocht Frank Adriaensen van de Onderzoeksgroep Evolutionaire ecologie (Universiteit Antwerpen) contact met het bosreservatenteam van het INBO. Vooral het item GPS en bossen: een slechte match was voor hen een herkenbaar probleem. Zij waren immers ook al lang op zoek naar een goede methode om boomposities in kaart te brengen in onderzoekssite Boswachter in het Peerdbos, een fraai Kempisch oud bos in Brasschaat met monumentale eiken en beuken (foto hierboven). Na verkennende gesprekken en een terreinbezoek bleek dat onze Fieldmap-meetapparatuur en ervaring hier een grote meerwaarde kon betekenen. Omgekeerd bood het ons de mogelijkheid om aansluiting te vinden bij het boeiende onderzoek dat hier plaatsvindt. Daarom besloot het team van de bosreservatenmonitoring om alle bomen in het 10 ha grote bestand Boswachter te positioneren met de FieldMap apparatuur en zodoende een nauwkeurige stamvoetenkaart te genereren.
Volume: 16
Pages: 24 - 27
Publication year:2019