< Back to previous page

Publication

Ethiek en Weerbaarheid in de Informatiesamenleving

Book - Book

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) speelt een belangrijke rol in onze samenleving. De voordelen van ICT zijn talrijk, maar het is duidelijk dat er ook schaduwkanten zijn die uitnodigen tot maatschappelijke discussie, persoonlijke reflectie en waakzaamheid.Dit boek behandelt de belangrijkste kwesties betreffende ICT en privacy, ICT en auteursrecht, computermisdaad, informatie op het internet, de invloed van ICT op werk, school en samenleving, en de ontwikkeling van informatiesystemen. De lezer wordt voortdurend uitgenodigd om zelf mee na te denken, door verwijzingen naar de actualiteit, cases, denkvragen en praktijkgerichte onderzoeksopdrachten bij elk hoofdstuk. Waar nodig wordt stilgestaan bij wetgeving en reglementering.Technische onderwerpen worden nader toegelicht in aparte kaderstukken en bij elk hoofdstuk is ook een filosofische beschouwing gevoegd.Ethiek en weerbaarheid in de informatiesamenleving is hét handboek bij cursussen en seminaries over ICT, ethiek en samenleving in het hoger en universitair onderwijs. Daarnaast is het ook geschikt voor elke ICT-gebruiker die bewust én weerbaar wil omgaan met de boeiende, maar ook complexe en soms gevaarlijke technologie die ICT is.
Number of pages: 285
ISBN:978-90-774-4252-4
Publication year:2008