< Back to previous page

Publication

een wereldkaart van nematoden

Journal Contribution - Journal Article

Journal: Bodem: Kwartaalblad voor Informatie-Uitwisseling en Discussie over Bodembescherming en Bodemsanering
ISSN: 0925-1650
Issue: 6
Volume: 29
Pages: 6-8
Number of pages: 3
Publication year:2019