< Back to previous page

Publication

’Een schoone librarije oft bibliotheque.’ De Officina Plantiniana en de Antwerpse stadsbibliotheek in de zestiende en de zeventiende eeuw

Journal Contribution - Journal Article

Terwijl Plantijn zijn drukkerij uitbouwde, groeide op het Antwerpse stadhuis al sinds 1481 een bbliotheek. Plantijn en zijn opvolgers, de Moretussen, schonken regelmatig boeken aan wat nu de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is. Nieuw onderzoek, waarbij archiefbronnen aangevuld worden met aanwijzingen op boekbanden, toont aan dat deze samenwerking nog intenser was dan eerder werd aangenomen.
Journal: De boekenwereld : tijdschrift voor boek en prent
ISSN: 0168-8391
Volume: 36
Pages: 24 - 31
Publication year:2020
Keywords:A2 Journal article
Accessibility:Closed