< Back to previous page

Publication

Diversiteit, een kwestie van smaak! Diversiteit integreren in de stad Hasselt aan de hand van het 7S-instrument.

Book - Book

Het 7-S diversiteitsinstrument wordt met zijn toepassing in de Stad Hasselt besproken. Aan de hand van een reeks vragen wordt in 7 organisatie-elementen (strategie, structuur, systemen, significante waarden, staf, sleutelvaardigheden en stijl) nagegaan in welke mate het diversiteitsbeleid geïntegreerd is en worden er telkens werkpunten geformuleerd.
Number of pages: 40
ISBN:9789089130006
Publication year:2008
Keywords:Menselijk potentieel