< Back to previous page

Publication

De schaduw van de ster: de nawerking van Jacob van Maerlant en zijn 'Rijmbijbel'

Book Contribution - Chapter

Book: De Rijmbijbel van Jacob van Maerlant: het oudste geïllustreerde handschrift in het Nederlands / Caers, Bram [edit.]; Pauwels, Jan [edit.]
Pages: 58 - 66
ISBN:978-94-6298-854-5
Publication year:2023
Keywords:H1 Book chapter
Accessibility:Closed